Cách chức hiệu trưởng bớt xén 1.746 suất ăn của các cháu mầm non

Cách chức hiệu trưởng bớt xén 1.746 suất ăn của các cháu mầm non

Cách chức nữ hiệu trưởng trường mầm non cắt xén gần 2.000 suất ăn của trẻ

Cách chức nữ hiệu trưởng trường mầm non cắt xén gần 2.000 suất ăn của trẻ

TP.Thanh Hóa: Ăn bớt 1.746 khẩu phần, hiệu trưởng trường mầm non Quảng Thắng bị cách chức

TP.Thanh Hóa: Ăn bớt 1.746 khẩu phần, hiệu trưởng trường mầm non Quảng Thắng bị cách chức

Thanh Hóa: Cách chức hiệu trưởng cắt xén suất ăn của trẻ mầm non

Thanh Hóa: Cách chức hiệu trưởng cắt xén suất ăn của trẻ mầm non

Ăn chặn gần 2.000 suất ăn, hiệu trưởng mầm non bị cách chức

Ăn chặn gần 2.000 suất ăn, hiệu trưởng mầm non bị cách chức

Cách chức Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo bớt xén hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Cách chức Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo bớt xén hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Cách chức nữ hiệu trưởng cắt xén hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Thanh Hóa: Hiệu trưởng cắt hơn 1.700 suất ăn của học sinh và gợi ý tiền 'chạy' việc

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo 'cắt xén' hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Hiệu trưởng chỉ đạo cắt xén hơn 1.700 suất ăn của học sinh

Hiệu trưởng mầm non gợi ý giáo viên đưa tiền: Công an vào cuộc

Hiệu trưởng chỉ đạo cắt xén 1.746 của trẻ mầm non

Giải quyết được vấn đề hiệu trưởng là giáo dục sẽ phát triển

13 giáo viên mầm non tố hiệu trưởng lạm thu, lạm quyền

Giáo viên tố cáo hiệu trưởng lạm thu, nhận 130 triệu đồng 'chạy' việc