Ngắm 26 bức tranh đắt giá, trở về cố hương của nữ danh họa Lê Thị Lựu

Ngắm 26 bức tranh đắt giá, trở về cố hương của nữ danh họa Lê Thị Lựu

Gần 30 bức tranh của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu trở về cố hương

Gần 30 bức tranh của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu trở về cố hương

Tiếp nhận tranh và trưng bày tác phẩm 'Lê Thị Lựu - Ấn tượng hoàng hôn'

Tiếp nhận tranh và trưng bày tác phẩm 'Lê Thị Lựu - Ấn tượng hoàng hôn'

Triển lãm 29 bức tranh quý của họa sĩ Lê Thị Lựu

Triển lãm 29 bức tranh quý của họa sĩ Lê Thị Lựu

Tiếp nhận các tác phẩm quý hiếm của nữ danh họa Lê Thị Lựu

Tiếp nhận các tác phẩm quý hiếm của nữ danh họa Lê Thị Lựu

Tiếp nhận, trưng bày bộ sưu tập 'Lê Thị Lưu - Ấn tượng hoàng hôn'

Tiếp nhận, trưng bày bộ sưu tập 'Lê Thị Lưu - Ấn tượng hoàng hôn'

Tranh của danh họa thủ khoa Trường Mỹ thuật Đông Dương hồi hương về Việt Nam

Tranh của danh họa thủ khoa Trường Mỹ thuật Đông Dương hồi hương về Việt Nam

'Ấn tượng hoàng hôn' và những trăn trở…

'Ấn tượng hoàng hôn' và những trăn trở…

Tranh của họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương Lê Thị Lựu 'hồi cố hương'

Tranh của họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương Lê Thị Lựu 'hồi cố hương'

Di sản mỹ thuật của Lê Thị Lựu trở về cố hương

Di sản mỹ thuật của Lê Thị Lựu trở về cố hương