Thơ viết trong ngày toàn thắng

Thơ viết trong ngày toàn thắng

46 năm đã trôi qua từ ngày 30-4-1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, âm hưởng của những ngày đại...
'Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời'...

'Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời'...

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi: Đặc biệt và nhiều ý nghĩa

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi: Đặc biệt và nhiều ý nghĩa

Trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ nhất năm 2020

Trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ nhất năm 2020

Không chỉ ngôn tình

Không chỉ ngôn tình

Xuân Trình và vùng quê của một nhà viết kịch

Xuân Trình và vùng quê của một nhà viết kịch

Xuân Trình - Nhà hoạt động sân khấu năng động

Xuân Trình - Nhà hoạt động sân khấu năng động

'Xuân Trình - Nhà viết kịch, Nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'

'Xuân Trình - Nhà viết kịch, Nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới'

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Thản nhiên mà sống

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: Thản nhiên mà sống