Xứng danh đơn vị Lá cờ đầu phong trào giữ gìn an ninh trật tự

Xứng danh đơn vị Lá cờ đầu phong trào giữ gìn an ninh trật tự

Đấu thầu qua mạng: Nâng hiệu quả, tăng hấp dẫn

Đấu thầu qua mạng: Nâng hiệu quả, tăng hấp dẫn

Tuyên dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tuyên dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an xuất sắc của Thủ đô

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an xuất sắc của Thủ đô

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ CATP: Khắc họa sinh động người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ CATP: Khắc họa sinh động người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Trên tuyến đầu xung kích vì cuộc sống bình yên, vì nhân dân phục vụ

Trên tuyến đầu xung kích vì cuộc sống bình yên, vì nhân dân phục vụ

Cướp kề dao vào cổ, cấm thanh niên kêu la rồi lấy ví tiền và điện thoại