Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn thành công 16 ngư dân của 2 tàu cá ở Quảng Nam

Cứu nạn thành công 16 ngư dân của 2 tàu cá ở Quảng Nam

Cứu 16 ngư dân Quảng Nam gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Cứu 16 ngư dân Quảng Nam gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 2 tàu cá Quảng Nam gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 2 tàu cá Quảng Nam gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu cùng lúc hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu cùng lúc hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Vượt hơn 200 hải lý ra Hoàng Sa cứu 16 ngư dân gặp nạn

Vượt hơn 200 hải lý ra Hoàng Sa cứu 16 ngư dân gặp nạn

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân của đôi tàu Quảng Nam ở Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân của đôi tàu Quảng Nam ở Hoàng Sa

Vượt sóng trong đêm, cứu hộ 2 tàu cá Quảng Nam lâm nạn ở Hoàng Sa

Vượt sóng trong đêm, cứu hộ 2 tàu cá Quảng Nam lâm nạn ở Hoàng Sa

Cứu 16 ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn tại khu vực biển Hoàng Sa

Cứu 16 ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn tại khu vực biển Hoàng Sa

Cứu 16 ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển

Cứu 16 ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển

Xuyên đêm vượt hơn 200 hải lý cứu hai tàu gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm vượt hơn 200 hải lý cứu hai tàu gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân tại khu vực biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân tại khu vực biển Hoàng Sa

Cứu cùng lúc hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Cứu cùng lúc hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân trên 2 tàu cá gần quần đảo Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân trên 2 tàu cá gần quần đảo Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân tại khu vực biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn 16 ngư dân tại khu vực biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn tại khu vực Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển

Xuyên đêm cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển