'Xẻ' rừng phòng hộ, xây khu nghỉ dưỡng: Dư luận bức xúc vì sự 'nhờn luật'

'Xẻ' rừng phòng hộ, xây khu nghỉ dưỡng: Dư luận bức xúc vì sự 'nhờn luật'

Chủ đất khu nghỉ dưỡng sai phép ở rừng phòng hộ là con lãnh đạo huyện

Chủ đất khu nghỉ dưỡng sai phép ở rừng phòng hộ là con lãnh đạo huyện

Bất ngờ với thông tin người đứng tên diện tích đất 'mọc' lên khu nghỉ dưỡng 'chui'

Bất ngờ với thông tin người đứng tên diện tích đất 'mọc' lên khu nghỉ dưỡng 'chui'

Khu nghỉ dưỡng mọc 'chui' giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam: 'Ưu ái' cho Bí thư Đoàn xã?

Khu nghỉ dưỡng mọc 'chui' giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam: 'Ưu ái' cho Bí thư Đoàn xã?

Chủ khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng phòng hộ có bố làm ở huyện

Chủ khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng phòng hộ có bố làm ở huyện

Vụ khu nghỉ dưỡng 'mọc' trái phép giữa rừng phòng hộ: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã, chờ kết quả điều ra rồi sẽ kỷ luật

Vụ khu nghỉ dưỡng 'mọc' trái phép giữa rừng phòng hộ: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã, chờ kết quả điều ra rồi sẽ kỷ luật

Bí thư đoàn xã xây khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ

Bí thư đoàn xã xây khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng 'chui' ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ Quảng Nam: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

Khu nghỉ dưỡng 'chui' ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ Quảng Nam: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

Khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

Khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trên rừng phòng hộ

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trên rừng phòng hộ

Quảng Nam: Bất chấp 'tối hậu thư', khu nghỉ dưỡng 'chui' vẫn ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ

Quảng Nam: Bất chấp 'tối hậu thư', khu nghỉ dưỡng 'chui' vẫn ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ

Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ vẫn ngang nhiên tồn tại

Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ vẫn ngang nhiên tồn tại

Khu nghỉ dưỡng trái phép xây trong rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng trái phép xây trong rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ: Cưỡng chế, xử lý cán bộ

Khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ: Cưỡng chế, xử lý cán bộ

Cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng ở Quảng Nam

Cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng ở Quảng Nam

Quảng Nam: Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ trước ngày 15/3

Quảng Nam: Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ trước ngày 15/3

Gia hạn tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

Gia hạn tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Vụ khu nghỉ dưỡng 'chui' mọc giữa rừng phòng hộ: Cho lùi ngày tháo dỡ đến 15/3

Vụ khu nghỉ dưỡng 'chui' mọc giữa rừng phòng hộ: Cho lùi ngày tháo dỡ đến 15/3

Vụ khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình': Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình': Trách nhiệm thuộc về ai?

Lùi thời gian tháo dỡ khu nghỉ dưỡng xây không phép trên rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Lùi thời gian tháo dỡ khu nghỉ dưỡng xây không phép trên rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Quảng Nam: Chấp nhận lùi thời gian tự nguyện tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui'

Quảng Nam: Chấp nhận lùi thời gian tự nguyện tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui'

Quảng Nam buộc tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Quảng Nam buộc tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

NTK Đinh Văn Thơ nói về khu nghỉ dưỡng xây trái phép ở rừng phòng hộ

NTK Đinh Văn Thơ nói về khu nghỉ dưỡng xây trái phép ở rừng phòng hộ

Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng 'chui' mọc giữa rừng phòng hộ

Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng 'chui' mọc giữa rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ: Không tháo dỡ, sẽ cưỡng chế

Khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ: Không tháo dỡ, sẽ cưỡng chế

Ai bảo kê xây dựng trái phép khu nghỉ dưỡng trên rừng phòng hộ?

Ai bảo kê xây dựng trái phép khu nghỉ dưỡng trên rừng phòng hộ?

Buộc tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu nghỉ dưỡng 'chui' ở Quảng Nam

Buộc tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu nghỉ dưỡng 'chui' ở Quảng Nam

Quảng Nam: Buộc tháo dỡ hạng mục trái phép trong khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ

Quảng Nam: Buộc tháo dỡ hạng mục trái phép trong khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ

Quảng Nam: Xẻ thịt rừng phòng hộ xây khu nghỉ dưỡng không phép

Quảng Nam: Xẻ thịt rừng phòng hộ xây khu nghỉ dưỡng không phép

'Xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

'Xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Khu nghỉ dưỡng 'chui' mọc giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Khu nghỉ dưỡng 'chui' mọc giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Vận động tháo dỡ toàn bộ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Vận động tháo dỡ toàn bộ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình'?

Khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình'?

Quảng Nam: Xử lý vụ 'xẻ thịt' rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng

Quảng Nam: Xử lý vụ 'xẻ thịt' rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép giữa rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép giữa rừng phòng hộ