Đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải

Đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải tại các nhà máy hiện hữu sang công...
Đốt rác phát điện

Đốt rác phát điện

Vietstar xây nhà máy đốt rác phát điện 400 triệu USD tại TP. HCM

Vietstar xây nhà máy đốt rác phát điện 400 triệu USD tại TP. HCM

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên ở Sài Gòn

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên ở Sài Gòn

Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày

Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày

TP.HCM tập trung chuyển xử lý rác chôn lấp sang công nghệ đốt rác phát điện trong năm 2019

TP.HCM tập trung chuyển xử lý rác chôn lấp sang công nghệ đốt rác phát điện trong năm 2019

2020: 50% rác sinh hoạt xử lý bằng công nghệ đốt phát điện

2020: 50% rác sinh hoạt xử lý bằng công nghệ đốt phát điện

TP HCM sắp khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện

TP HCM sắp khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện

Xây liên tiếp 3 nhà máy, TP.HCM muốn giảm 50% lượng rác chôn lấp

Xây liên tiếp 3 nhà máy, TP.HCM muốn giảm 50% lượng rác chôn lấp