Đốt rác phát điện

Đốt rác phát điện

Phát triển Dự án đốt rác phát điện tại TP.HCM: Kỳ vọng mới từ các nhà đầu tư cũ

Phát triển Dự án đốt rác phát điện tại TP.HCM: Kỳ vọng mới từ các nhà đầu tư cũ

TP. Hồ Chí Minh khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên

TP. Hồ Chí Minh khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện 400 triệu USD

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện 400 triệu USD

TP Hồ Chí Minh khởi công nhà máy xử lý rác đốt phát điện đầu tiên

TP Hồ Chí Minh khởi công nhà máy xử lý rác đốt phát điện đầu tiên

Vietstar xây nhà máy đốt rác phát điện 400 triệu USD tại TP. HCM

Vietstar xây nhà máy đốt rác phát điện 400 triệu USD tại TP. HCM

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên ở Sài Gòn

Khởi công nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên ở Sài Gòn

Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày

Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày

Nhiều nhà máy rác chuyển sang công nghệ đốt phát điện

Nhiều nhà máy rác chuyển sang công nghệ đốt phát điện

TP. HCM sẽ xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện

TP. HCM sẽ xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện

TP.HCM tập trung chuyển xử lý rác chôn lấp sang công nghệ đốt rác phát điện trong năm 2019

TP.HCM tập trung chuyển xử lý rác chôn lấp sang công nghệ đốt rác phát điện trong năm 2019

Thu hút đổi mới công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thu hút đổi mới công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

TP HCM khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện

TP.HCM: Khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện trong năm 2019

TP.HCM: Khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện trong năm 2019

Sắp khởi công nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày

Sắp khởi công nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày

2020: 50% rác sinh hoạt xử lý bằng công nghệ đốt phát điện

2020: 50% rác sinh hoạt xử lý bằng công nghệ đốt phát điện

TP HCM sắp khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện

TP HCM sắp khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện

Xây liên tiếp 3 nhà máy, TP.HCM muốn giảm 50% lượng rác chôn lấp

Xây liên tiếp 3 nhà máy, TP.HCM muốn giảm 50% lượng rác chôn lấp