Sa thải 4 nhân viên ở Công ty cấp nước Bạc Liêu là đúng luật

Sa thải 4 nhân viên ở Công ty cấp nước Bạc Liêu là đúng luật

Y án sơ thẩm vụ sa thải người lao động tại Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu

Y án sơ thẩm vụ sa thải người lao động tại Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu

Tòa phúc thẩm tuyên sa thải 4 nhân viên tại Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu là đúng quy định pháp luật

Tòa phúc thẩm tuyên sa thải 4 nhân viên tại Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu là đúng quy định pháp luật

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện Công ty cấp nước Bạc Liêu sa thải lao động

Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện Công ty cấp nước Bạc Liêu sa thải lao động

Vụ Cty Cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Tòa bác hết quan điểm của Viện Kiểm sát

Vụ Cty Cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Tòa bác hết quan điểm của Viện Kiểm sát

Việc sa thải 4 nhân viên thu tiền nước chiếm dụng hơn 400 triệu đồng là đúng luật

Việc sa thải 4 nhân viên thu tiền nước chiếm dụng hơn 400 triệu đồng là đúng luật