Nguyễn Huy Thiệp: Cái nghiệp văn chương nó vận vào kinh lắm

Nguyễn Huy Thiệp: Cái nghiệp văn chương nó vận vào kinh lắm

Một chiều mùa hạ, tôi cùng nhà thơ của 'Phồn Sinh', PGS. TS. Nguyễn Linh Khiếu đến thăm nhà văn Nguyễn Huy...