Khánh thành và bàn giao 'Ngôi nhà 100 đồng' tặng Thượng úy QNCN Ngô Minh Sáng

Khánh thành và bàn giao 'Ngôi nhà 100 đồng' tặng Thượng úy QNCN Ngô Minh Sáng

Ngày 25-9, Binh chủng Pháo binh tổ chức khánh thành và bàn giao 'Ngôi nhà 100 đồng' tặng gia đình Thượng úy...
21 ngư dân bị Thái Lan bắt khi trú bão được thả về

21 ngư dân bị Thái Lan bắt khi trú bão được thả về

21 ngư dân Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ đã về nước

21 ngư dân Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ đã về nước

21 ngư dân đi trên 3 tàu cá bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão đã về Việt Nam

21 ngư dân đi trên 3 tàu cá bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão đã về Việt Nam

Tin thêm về 3 tàu cá, cùng 21 ngư dân bị bắt giữ khi tránh bão

Tin thêm về 3 tàu cá, cùng 21 ngư dân bị bắt giữ khi tránh bão

21 ngư dân Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ khi chạy bão

21 ngư dân Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ khi chạy bão

3 tàu cá, 21 ngư dân bị Thái Lan bắt giờ ra sao?