Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử đối với 7 Giám đốc Sở

Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử đối với 7 Giám đốc Sở

HĐND TP Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội đối với 7 vị trí giám đốc các...
Kết thúc vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2021, chờ những màn so tài tại VCK

Kết thúc vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2021, chờ những màn so tài tại VCK

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và thành phố St. Petersburg

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và thành phố St. Petersburg

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

HĐND Hà Nội bầu bổ sung 7 giám đốc sở

HĐND Hà Nội bầu bổ sung 7 giám đốc sở

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố khóa XV

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố khóa XV

Hà Nội: Đầu tư 5 dự án với số vốn 1.755 tỷ đồng

Hà Nội: Đầu tư 5 dự án với số vốn 1.755 tỷ đồng

Bầu bổ sung 7 ủy viên UBND TP Hà Nội

Bầu bổ sung 7 ủy viên UBND TP Hà Nội

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn 7 nhân sự Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn 7 nhân sự Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn công tác nhân sự

Hà Nội kiện toàn công tác nhân sự

Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV

Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt Ủy viên UBND TP

HĐND Hà Nội sẽ kiện toàn công tác nhân sự

HĐND Hà Nội sẽ kiện toàn công tác nhân sự

Phan Mạnh Quỳnh giúp Trấn Thành lấy nước mắt?

Phan Mạnh Quỳnh giúp Trấn Thành lấy nước mắt?

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều sở, ngành

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 8 cơ quan

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 8 cơ quan

Chủ tịch TP. Hà Nội bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 sở, ngành

Chủ tịch TP. Hà Nội bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhân sự mới: 4 giám đốc sở và 1 chánh văn phòng

Hà Nội bổ nhiệm nhân sự mới: 4 giám đốc sở và 1 chánh văn phòng

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc 4 sở

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc 4 sở

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ Sở, ngành

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ Sở, ngành

Thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo sở, ngành

Thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội và TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Nội và TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và 3 lãnh đạo sở tại Hà Nội

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và 3 lãnh đạo sở tại Hà Nội

5 nhân sự mới UBND TP Hà Nội

5 nhân sự mới UBND TP Hà Nội

Hà Nội: Nhiều vị trí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm mới

Hà Nội: Nhiều vị trí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm mới

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp sở

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp sở

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc Sở và Chánh Văn phòng UBND TP

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc Sở và Chánh Văn phòng UBND TP

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm một loạt giám đốc sở

Hà Nội bổ nhiệm một loạt giám đốc sở

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Giám đốc Sở: Y tế và Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Giám đốc Sở: Y tế và Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội có tân Chánh văn phòng UBND TP và Giám đốc 4 sở

Hà Nội có tân Chánh văn phòng UBND TP và Giám đốc 4 sở