Xử lý tài xế hất nhân viên an ninh lên ca pô

Xử lý tài xế hất nhân viên an ninh lên ca pô

Đà Nẵng: Lái xe vào sân bay chèo kéo khách, hất nhân viên an ninh lên nắp ca pô

Đà Nẵng: Lái xe vào sân bay chèo kéo khách, hất nhân viên an ninh lên nắp ca pô

Bị ngăn chặn chèo kéo khách, nhân viên an ninh bị tài xế tông thẳng

Bị ngăn chặn chèo kéo khách, nhân viên an ninh bị tài xế tông thẳng

Tài xế tông thẳng nhân viên an ninh sân bay sau vi phạm chèo kéo khách

Tài xế tông thẳng nhân viên an ninh sân bay sau vi phạm chèo kéo khách

Bắt giữ tài xế tông nhân viên an ninh hàng không

Bắt giữ tài xế tông nhân viên an ninh hàng không

Bắt tài xế tông nhân viên an ninh hàng không Đà Nẵng

Bắt tài xế tông nhân viên an ninh hàng không Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bị ngăn chặn chèo kéo khách, tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô

Đà Nẵng: Bị ngăn chặn chèo kéo khách, tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô

Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp ca-pô vì bị nhắc đỗ sai điểm

Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp ca-pô vì bị nhắc đỗ sai điểm

Nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng bị ô tô đâm văng lên nắp ca pô

Nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng bị ô tô đâm văng lên nắp ca pô

Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô, chạy gần 1 km

Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô, chạy gần 1 km

Ô tô đâm, hất nhân viên an ninh sân bay lên nắp capo

Ô tô đâm, hất nhân viên an ninh sân bay lên nắp capo