'Alô, đội xe chở bà bầu xin nghe!'

'Alô, đội xe chở bà bầu xin nghe!'

Bất kể ngày đêm, mưa nắng, chỉ cần nhận điện thoại của sản phụ là những người tài xế ấy lập tức có mặt.
Xe 0 đồng chở bà bầu đi đẻ mùa dịch ở Đà Nẵng

Xe 0 đồng chở bà bầu đi đẻ mùa dịch ở Đà Nẵng

'Cuộc chiến' xe dù hoành hành sân bay Đà Nẵng

'Cuộc chiến' xe dù hoành hành sân bay Đà Nẵng

Bị ngăn chặn chèo kéo khách, nhân viên an ninh bị tài xế tông thẳng

Bị ngăn chặn chèo kéo khách, nhân viên an ninh bị tài xế tông thẳng

Tài xế tông thẳng nhân viên an ninh sân bay sau vi phạm chèo kéo khách

Tài xế tông thẳng nhân viên an ninh sân bay sau vi phạm chèo kéo khách

Bắt giữ tài xế tông nhân viên an ninh hàng không

Bắt giữ tài xế tông nhân viên an ninh hàng không

Bắt tài xế tông nhân viên an ninh hàng không Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bị ngăn chặn chèo kéo khách, tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô

Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp ca-pô vì bị nhắc đỗ sai điểm

Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô, chạy gần 1 km

Ô tô đâm, hất nhân viên an ninh sân bay lên nắp capo