Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lúa giống giả ở Đồng Tháp: Nông dân lãnh đủ

Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lúa giống giả ở Đồng Tháp: Nông dân lãnh đủ

Ngăn chặn sản xuất lúa giống giả

Ngăn chặn sản xuất lúa giống giả

Nhiều nhãn mác lúa giống bị làm giả để trục lợi

Nhiều nhãn mác lúa giống bị làm giả để trục lợi

Bắt gần 1.000 tấn lúa giống giả thương hiệu của nhiều DN khác

Bắt gần 1.000 tấn lúa giống giả thương hiệu của nhiều DN khác

Cần Thơ: Phát hiện hơn 1.000 tấn lúa giống giả nhãn mác

Cần Thơ: Phát hiện hơn 1.000 tấn lúa giống giả nhãn mác

Cần Thơ: Phát hiện làm giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Cần Thơ: Phát hiện làm giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Doanh nghiệp làm giả lúa giống bán cho nông dân

Doanh nghiệp làm giả lúa giống bán cho nông dân

Phát hiện vụ giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Phát hiện vụ giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Doanh nghiệp làm giả nhãn hiệu lúa giống bán cho nông dân

Doanh nghiệp làm giả nhãn hiệu lúa giống bán cho nông dân

Phát hiện cơ sở làm giả 'lúa giống chất lượng cao' với quy mô lớn

Phát hiện cơ sở làm giả 'lúa giống chất lượng cao' với quy mô lớn