Cứu sống bệnh nhân ngừng tim 80 phút

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim 80 phút

Cứu sống người bệnh ngừng tim 80 phút

Cứu sống người bệnh ngừng tim 80 phút

Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?

Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?

Hơn 3.000 người dân được khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí tại BVĐK tỉnh Phú Thọ

Hơn 3.000 người dân được khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí tại BVĐK tỉnh Phú Thọ

Điều trị ung thư: Dựa vào trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ con người

Điều trị ung thư: Dựa vào trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ con người

Sử dụng hệ thống IBM WFO hỗ trợ điều trị ung thư

Sử dụng hệ thống IBM WFO hỗ trợ điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' mang niềm vui thật cho bệnh nhân ung thư

'Trợ lý ảo' mang niềm vui thật cho bệnh nhân ung thư

'Trợ lý ảo' trong hỗ trợ điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' trong hỗ trợ điều trị ung thư

Bệnh viện Phú Thọ: Đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả

Bệnh viện Phú Thọ: Đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả

'Trí tuệ nhân tạo' - tương lai của bệnh nhân ung thư

'Trí tuệ nhân tạo' - tương lai của bệnh nhân ung thư

Gặp người phụ nữ từ cõi chết trở về nhờ... trí tuệ nhân tạo

Gặp người phụ nữ từ cõi chết trở về nhờ... trí tuệ nhân tạo

Khi 'Trăm sự không chỉ nhờ bác sĩ'

Khi 'Trăm sự không chỉ nhờ bác sĩ'

Lựa chọn phác đồ tối ưu cho bệnh nhân ung thư

Kỳ diệu chuyện bệnh nhân ung thư di căn được 'bác sỹ ảo' 4.0 hỗ trợ cứu từ cõi chết

Kỳ diệu chuyện bệnh nhân ung thư di căn được 'bác sỹ ảo' 4.0 hỗ trợ cứu từ cõi chết

Kì diệu trí tuệ nhân tạo giúp bệnh nhân ung thư vượt 'cửa tử'

Kì diệu trí tuệ nhân tạo giúp bệnh nhân ung thư vượt 'cửa tử'

Lựa chọn phác đồ tối ưu cho bệnh nhân ung thư

Lựa chọn phác đồ tối ưu cho bệnh nhân ung thư

Hiệu quả trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư

Hiệu quả trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị ung thư