Nhóm đối tượng gốc Bắc vào miền Tây cho vay nặng lãi, dọa 'lấy máu' con nợ

Nhóm đối tượng gốc Bắc vào miền Tây cho vay nặng lãi, dọa 'lấy máu' con nợ

Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh theo dõi và phát hiện một nhóm đối tượng gốc Bắc...
Trà Vinh: Vay 10 triệu trong 6 tháng, trả hơn 18 triệu nhưng vẫn còn nợ 20 triệu

Trà Vinh: Vay 10 triệu trong 6 tháng, trả hơn 18 triệu nhưng vẫn còn nợ 20 triệu

Vay 10 triệu, sau 6 tháng nợ gần 40 triệu

Vay 10 triệu, sau 6 tháng nợ gần 40 triệu

Công an Trà Vinh xử lý đối tượng cho vay nặng lãi

Công an Trà Vinh xử lý đối tượng cho vay nặng lãi

Vay 10 triệu, sáu tháng phải trả 38,5 triệu

Vay 10 triệu, sáu tháng phải trả 38,5 triệu

Vay 10 triệu, trả 18 triệu nhưng vẫn còn nợ 20 triệu

Vay 10 triệu, trả 18 triệu nhưng vẫn còn nợ 20 triệu

Nam thanh niên cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Hai đối tượng ném chất bẩn và sơn vào nhà dân bị phạt 14 triệu đồng

Phạt 14 triệu đồng 2 đối tượng đòi nợ thuê

Hai thanh niên tạt sơn, mắm tôm và rải vàng mã để đòi nợ bị xử phạt 7 triệu đồng

Hai thanh niên 'đòi nợ thuê' tạt sơn và mắm tôm bị phạt 14 triệu đồng

Phạt 14 triệu đồng 2 đối tượng vẽ sơn, ném mắm tôm đòi nợ thuê

Hai thanh niên dùng sơn, mắm tôm và vàng mã để khủng bố đòi nợ

Bắt tại trận 2 thanh niên dùng nước sơn và mắm tôm đi đòi nợ thuê

Hai thanh niên được trả 6 triệu đồng/tháng để mang sơn và mắm tôm đi đòi nợ thuê

Hai đối tượng ném mắm tôm, rải vàng mã vào nhà con nợ

Ném mắm tôm, rải vàng mã vào nhà con nợ

Nhóm thanh niên rải vàng mã, vẽ sơn và dùng mắm tôm đòi nợ thuê