Đấu giá gỗ sưa trăm tỷ vì sao 'ế'?

Đấu giá gỗ sưa trăm tỷ vì sao 'ế'?

Mặc dù đã có hàng chục hồ sơ được bán ra nhưng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chưa nhận được tiền đặt...