Kỷ niệm 41 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2020)

Kỷ niệm 41 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2020)

Chùm ảnh: 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Chùm ảnh: 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Kỷ niệm 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Kỷ niệm 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Hào hùng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 41 năm

Hào hùng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 41 năm

Máu đã đổ trên khắp dải biên cương: Kiên cường bám trụ bảo vệ biên giới

Máu đã đổ trên khắp dải biên cương: Kiên cường bám trụ bảo vệ biên giới

Ảnh tư liệu hiếm có về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Ảnh tư liệu hiếm có về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc: Khắc ghi vào lịch sử dân tộc