Hình ảnh cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc của phóng viên TTXVN

Hình ảnh cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc của phóng viên TTXVN

Ảnh tư liệu hiếm có về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Ảnh tư liệu hiếm có về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Những ký ức khó quên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979

Những ký ức khó quên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979

Hình ảnh hào hùng về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 40 năm trước

Hình ảnh hào hùng về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 40 năm trước

Tổ Quốc câu chuyện một bài thơ

Tổ Quốc câu chuyện một bài thơ

Tội ác của quân xâm lược Trung Quốc qua hồi ức vị chỉ huy mặt trận Vị Xuyên

Tội ác của quân xâm lược Trung Quốc qua hồi ức vị chỉ huy mặt trận Vị Xuyên

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu