Kinh doanh trẻ sơ sinh-'những điều trông thấy mà đau đớn lòng'

Kinh doanh trẻ sơ sinh-'những điều trông thấy mà đau đớn lòng'

Cặp vợ chồng hờ bế trẻ sơ sinh vượt biên bán sang Trung Quốc

Cặp vợ chồng hờ bế trẻ sơ sinh vượt biên bán sang Trung Quốc

Cháu bé bị 2 kẻ buôn bán người mua bán bây giờ ra sao?

Cháu bé bị 2 kẻ buôn bán người mua bán bây giờ ra sao?

Lạng Sơn: 10 triệu mua một em bé sơ sinh, bán sang Trung Quốc

Lạng Sơn: 10 triệu mua một em bé sơ sinh, bán sang Trung Quốc

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc

Lạng Sơn: Cặp vợ chồng hờ buôn bán trẻ sơ sinh bị bắt giữ

Lạng Sơn: Cặp vợ chồng hờ buôn bán trẻ sơ sinh bị bắt giữ

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Cặp vợ chồng 'hờ' bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Cặp vợ chồng 'hờ' bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh qua Trung Quốc

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh qua Trung Quốc

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc

Hai đối tượng mua bán trẻ sơ sinh tìm cách vượt biên sang Trung Quốc

Hai đối tượng mua bán trẻ sơ sinh tìm cách vượt biên sang Trung Quốc

Bắt giữ hai người có hành vi mua bán trẻ sơ sinh

Bắt 2 người có hành vi mua bán trẻ sơ sinh

Bắt 2 người có hành vi mua bán trẻ sơ sinh

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc

Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh

Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh