GS. TS. NSND Ngô Văn Thành: Nghề thầy, nghiệp nghệ

GS. TS. NSND Ngô Văn Thành: Nghề thầy, nghiệp nghệ

23 tuổi đoạt Bằng khen vòng II Cuộc thi âm nhạc Quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Liên Xô về biểu diễn đàn...