Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

Khi Tổ quốc cần, phụ nữ biết hi sinh

Khi Tổ quốc cần, phụ nữ biết hi sinh

Khai mạc ngày thơ VN Xuân - Cội nguồn và Sáng tạo

Ra mắt loạt sách về đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Ra mắt loạt sách về đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Giới thiệu loạt tác phẩm mới về đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Giới thiệu loạt tác phẩm mới về đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Ra mắt bộ sách về Xuân Mậu Thân 1968

Ra mắt bộ sách về Xuân Mậu Thân 1968

Ra mắt loạt tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Xuân Mậu Thân 1968

Ra mắt loạt tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Xuân Mậu Thân 1968

Ra mắt loạt sách về Xuân Mậu Thân 1968 tại TP Hồ Chí Minh

Ra mắt loạt sách về Xuân Mậu Thân 1968 tại TP Hồ Chí Minh