Xưởng cơ khí Chính Loan

Xưởng cơ khí Chính Loan

Tuy tuổi đã cao, song vợ chồng ông Nguyễn Văn Chính và bà Lê Thị Loan (khu 2, phường Quảng Yên, TX Quảng...