Bảo vệ mũi họng trước không khí ô nhiễm?

Bảo vệ mũi họng trước không khí ô nhiễm?

Không khí ô nhiễm ảnh hưởng gì đến vùng tai mũi họng? Vệ sinh mũi họng sao cho đúng? Nên chọn khẩu trang...