Cảnh sát bốn phương số 233

Cảnh sát bốn phương số 233

Chiến sĩ CSGT kịp ngăn người phụ nữ đòi nhảy cầu sông Hồng

Chiến sĩ CSGT kịp ngăn người phụ nữ đòi nhảy cầu sông Hồng

CSGT thương thuyết gần một tiếng cứu người phụ nữ định tự tử

CSGT thương thuyết gần một tiếng cứu người phụ nữ định tự tử

CSGT cứu người phụ nữ đòi nhảy cầu: 'Vẫn còn run vì...'

CSGT cứu người phụ nữ đòi nhảy cầu: 'Vẫn còn run vì...'

Ngăn người phụ nữ gí kéo vào cổ đòi nhảy cầu tự tử

Ngăn người phụ nữ gí kéo vào cổ đòi nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi tự vẫn trên cầu Chương Dương

Người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi tự vẫn trên cầu Chương Dương

CSGT Hà Nội giải cứu phụ nữ kề kéo vào cổ, đòi nhảy cầu Chương Dương

CSGT Hà Nội giải cứu phụ nữ kề kéo vào cổ, đòi nhảy cầu Chương Dương

Cô gái gí kéo vào cổ đòi nhảy sông tự tử gặp CGST và cái kết bất ngờ

Cô gái gí kéo vào cổ đòi nhảy sông tự tử gặp CGST và cái kết bất ngờ

Giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương tự tử

CSGT nhanh trí giải cứu người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử do mâu thuẫn vợ chồng

CSGT nhanh trí giải cứu người phụ nữ dí kéo vào cổ đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử do mâu thuẫn vợ chồng

Ngăn chặn kịp thời một vụ tự tử tại cầu Chương Dương

Ngăn chặn kịp thời một vụ tự tử tại cầu Chương Dương