Đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19: Chung sức với tuyến đầu

Đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19: Chung sức với tuyến đầu

Ông Trần Đăng Công Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tổ chức công đoàn...
Tạm dừng 69 chốt, trạm kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.HCM

Tạm dừng 69 chốt, trạm kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.HCM

CSGT kiểm tra hơn 1.300 người nước ngoài tại các cửa ngõ TP.HCM

CSGT kiểm tra hơn 1.300 người nước ngoài tại các cửa ngõ TP.HCM

Thăm, tặng quà các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Thăm, tặng quà các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho 69 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho 69 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Hơn 122.000 người được kiểm tra y tế ngay tại cửa ngõ TP.HCM

Hơn 122.000 người được kiểm tra y tế ngay tại cửa ngõ TP.HCM

Xuyên đêm kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

Xuyên đêm kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

Xuyên đêm kiểm soát dịch tại các chốt, trạm cửa ngõ TPHCM

Bắt đầu kiểm soát COVID-19 ở 12 chốt kiểm dịch cửa ngõ TP.HCM

Bắt đầu kiểm soát COVID-19 ở 12 chốt kiểm dịch cửa ngõ TP.HCM

Hình ảnh chốt kiểm tra dịch COVID-19 ở TP.HCM trước giờ G

Hình ảnh chốt kiểm tra dịch COVID-19 ở TP.HCM trước giờ G