Phố Vũ Trọng Phụng: Bao giờ hết cảnh cứ mưa là ngập?

Phố Vũ Trọng Phụng: Bao giờ hết cảnh cứ mưa là ngập?

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, năm 2021 Hà Nội còn 11 trọng điểm ngập úng khi trời...
Hà Nội mưa là ngập, 'điệp' khúc đến khi nào dứt?

Hà Nội mưa là ngập, 'điệp' khúc đến khi nào dứt?

Mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội 'hóa' sông

Mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội 'hóa' sông

Hà Nội mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường

Hà Nội mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường

Nhiều công trình cản trở hệ thống thoát nước

Nhiều công trình cản trở hệ thống thoát nước

Mở rộng địa bàn phục vụ và các dịch vụ môi trường

Mở rộng địa bàn phục vụ và các dịch vụ môi trường

Hà Nội: Lo ngại 11 'điểm đen ngập úng' khi mùa mưa sắp tới

Hà Nội: Lo ngại 11 'điểm đen ngập úng' khi mùa mưa sắp tới

Hà Nội: Hoàn thiện giải pháp triển khai hệ thống xử lý và thoát nước thải

Hà Nội: Hoàn thiện giải pháp triển khai hệ thống xử lý và thoát nước thải

8/11 điểm úng ngập tại TP Hà Nội đã có dự án cải tạo thoát nước

8/11 điểm úng ngập tại TP Hà Nội đã có dự án cải tạo thoát nước

8/11 điểm úng ngập tại Hà Nội đã có dự án cải tạo thoát nước

Hà Nội còn 11 điểm ngập úng khi có mưa lớn

Hà Nội còn 11 điểm ngập úng khi có mưa lớn

Năm 2021, Hà Nội còn bao nhiêu điểm ngập úng khi trời mưa lớn?

Năm 2021, Hà Nội còn bao nhiêu điểm ngập úng khi trời mưa lớn?

Làm gì để giảm thiểu úng ngập tại Hà Nội trong mùa mưa?

Làm gì để giảm thiểu úng ngập tại Hà Nội trong mùa mưa?

Vì sao Hà Nội còn 12 điểm úng ngập khó xử lý?

Vì sao Hà Nội còn 12 điểm úng ngập khó xử lý?

Hà Nội còn 12 điểm ngập úng, xử lý thế nào khi mùa mưa đã đến?

Hà Nội còn 12 điểm ngập úng, xử lý thế nào khi mùa mưa đã đến?

Hà Nội loay hoay xử lý ngập úng trong nội đô

Hà Nội loay hoay xử lý ngập úng trong nội đô

Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập úng

Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập úng

Hà Nội xây bể chứa chống úng ngập ở các 'điểm đen' vào mùa mưa

Hà Nội xây bể chứa chống úng ngập ở các 'điểm đen' vào mùa mưa

Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp giảm úng ngập mùa mưa

Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp giảm úng ngập mùa mưa

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trong khu vực nội đô

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trong khu vực nội đô

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trên các tuyến phố chính

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trên các tuyến phố chính

Giảm úng ngập cục bộ khu vực nội thành Hà Nội

Giảm úng ngập cục bộ khu vực nội thành Hà Nội

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà