Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập úng

Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập úng

Hà Nội xây bể chứa chống úng ngập ở các 'điểm đen' vào mùa mưa

Hà Nội xây bể chứa chống úng ngập ở các 'điểm đen' vào mùa mưa

Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp giảm úng ngập mùa mưa

Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp giảm úng ngập mùa mưa

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trong khu vực nội đô

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trong khu vực nội đô

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trên các tuyến phố chính

Hà Nội còn 12 điểm úng ngập trên các tuyến phố chính

Giảm úng ngập cục bộ khu vực nội thành Hà Nội

Giảm úng ngập cục bộ khu vực nội thành Hà Nội

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà