Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ mất ổn định của khu vực Eurozone

Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ mất ổn định của khu vực Eurozone

Cục Thuế TPHCM mỗi tháng còn phải thu gần 25.000 tỷ đồng

Cục Thuế TPHCM mỗi tháng còn phải thu gần 25.000 tỷ đồng

Thu ngân sách từ dầu thô trong 10 tháng tăng 37,5%

Thu ngân sách từ dầu thô trong 10 tháng tăng 37,5%

Italy tuyên bố không sửa đổi dự thảo ngân sách theo yêu cầu của EU

Italy tuyên bố không sửa đổi dự thảo ngân sách theo yêu cầu của EU

Dành 2.700 tỷ xây dựng nông thôn mới

Dành 2.700 tỷ xây dựng nông thôn mới

Hôm nay (14/11), Quốc hội biểu quyết về Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Hôm nay (14/11), Quốc hội biểu quyết về Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân

Công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân

Báo cáo dự toán NSNN 2019: Dự kiến tăng trưởng 6,6-6,8%

Báo cáo dự toán NSNN 2019: Dự kiến tăng trưởng 6,6-6,8%

Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để đảm bảo nền tài chính bền vững

Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để đảm bảo nền tài chính bền vững

Khoảng 2,5 triệu người Hàn Quốc có ý định tự tử vào năm 2018

Khoảng 2,5 triệu người Hàn Quốc có ý định tự tử vào năm 2018

Người dân đang phải đóng tiền thuế nào nhiều nhất?

Người dân đang phải đóng tiền thuế nào nhiều nhất?

Công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

TPHCM đề nghị đánh giá tính hiệu quả của trợ giá xe buýt

TPHCM đề nghị đánh giá tính hiệu quả của trợ giá xe buýt

Tăng minh bạch thông qua phát hành Báo cáo ngân sách dành cho công dân

Tăng minh bạch thông qua phát hành Báo cáo ngân sách dành cho công dân

Đại biểu Hồ Đức Phớc: Kiểm toán Nhà nước đóng góp tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Đại biểu Hồ Đức Phớc: Kiểm toán Nhà nước đóng góp tích cực trong phòng, chống tham nhũng

10 tháng: Thanh, kiểm tra 75.000 cuộc, ngành thuế tăng thu hơn 13.500 tỷ đồng

10 tháng: Thanh, kiểm tra 75.000 cuộc, ngành thuế tăng thu hơn 13.500 tỷ đồng

Hỏa hoạn kinh hoàng: 42 người chết, 250 ngàn người bỏ chạy

Hỏa hoạn kinh hoàng: 42 người chết, 250 ngàn người bỏ chạy

Sửa Luật để chống lãng phí đầu tư công

Sửa Luật để chống lãng phí đầu tư công

Giật mình trước con số người Hàn Quốc có ý định tự sát năm 2018

Giật mình trước con số người Hàn Quốc có ý định tự sát năm 2018

Hà Tĩnh đầu tư 25 tỷ đồng xây dựng cầu Hội ở Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh đầu tư 25 tỷ đồng xây dựng cầu Hội ở Cẩm Xuyên

Bố Trạch đóng góp hơn 20 tỷ đồng xây dựng NTM

Bố Trạch đóng góp hơn 20 tỷ đồng xây dựng NTM

Thu ngân sách tăng 15,1%

Thu ngân sách tăng 15,1%

Pháp kêu gọi châu Âu không mua vũ khí Mỹ

Pháp kêu gọi châu Âu không mua vũ khí Mỹ

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Cần có khuyến khích đối với sản xuất các loại rượu, bia ít độ cồn hoặc không độ cồn

Cần có khuyến khích đối với sản xuất các loại rượu, bia ít độ cồn hoặc không độ cồn

Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo trường vì lấy tiền ngân sách trả lương sai quy định

Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo trường vì lấy tiền ngân sách trả lương sai quy định

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nhìn những công trình dở dang, đại biểu thấy 'xót'

Nhìn những công trình dở dang, đại biểu thấy 'xót'

Quốc hội thông qua mức trần đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng

Quốc hội thông qua mức trần đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng

Đại biểu Quốc hội hiến kế khắc phục tình trạng trốn thuế, chuyển giá

Đại biểu Quốc hội hiến kế khắc phục tình trạng trốn thuế, chuyển giá