Sau khi bị bác đề xuất miễn học phí bậc THCS: TPHCM chuyển sang đề xuất giảm học phí

Sau khi bị bác đề xuất miễn học phí bậc THCS: TPHCM chuyển sang đề xuất giảm học phí

TP.HCM: Tăng thêm giá vé 3.000 đồng 2 tuyến buýt

TP.HCM: Tăng thêm giá vé 3.000 đồng 2 tuyến buýt

TPHCM: Tăng thêm giá vé 3.000 đồng trên 2 tuyến xe buýt có trợ giá

TPHCM: Tăng thêm giá vé 3.000 đồng trên 2 tuyến xe buýt có trợ giá

TP.HCM: Khuyến khích khoán kinh phí sử dụng ô tô công

TP.HCM: Khuyến khích khoán kinh phí sử dụng ô tô công

TPHCM tính đưa hơn 200 xe buýt mini vào hẻm đón khách

TPHCM tính đưa hơn 200 xe buýt mini vào hẻm đón khách

8 tháng, tổng thu ngân sách TPHCM đạt hơn 245.000 tỷ đồng

Thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông

Thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông

Kiến nghị chi thêm 300 tỉ đồng trợ giá xe buýt: Cần trợ giá trực tiếp cho hành khách

Kiến nghị chi thêm 300 tỉ đồng trợ giá xe buýt: Cần trợ giá trực tiếp cho hành khách

Hàng nghìn tỷ trôi sông vì rác

Hàng nghìn tỷ trôi sông vì rác

Giật mình, mỗi năm chi gần 4.000 tỉ đồng, TPHCM vẫn ngập rác

Giật mình, mỗi năm chi gần 4.000 tỉ đồng, TPHCM vẫn ngập rác

Chủ tịch Quốc hội: Ngân sách TPHCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất

Chủ tịch Quốc hội: Ngân sách TPHCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất

TPHCM: Xin chủ trương đầu tư 2 dự án thuộc nhóm A

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét các tờ trình triển khai cơ chế đặc thù

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét các tờ trình triển khai cơ chế đặc thù

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét tờ trình thực hiện cơ chế đặc thù

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét tờ trình thực hiện cơ chế đặc thù

Chủ tịch Quốc hội: Ngân sách TPHCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất

Chủ tịch Quốc hội: Ngân sách TPHCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất