Đoàn giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện quản lý, sử dụng các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách tại Cần Thơ

Đoàn giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện quản lý, sử dụng các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách tại Cần Thơ

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

PVN, EVN, Viettel có phải đối tượng của Luật Đầu tư công?

PVN, EVN, Viettel có phải đối tượng của Luật Đầu tư công?

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

Vay gần 284.000 tỷ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc

Vay gần 284.000 tỷ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc

CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017

Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Nhiều năm lặp lại chi sai chế độ, Chính phủ tiếp tục được đề nghị rút kinh nghiệm

Nhiều năm lặp lại chi sai chế độ, Chính phủ tiếp tục được đề nghị rút kinh nghiệm

Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội yêu cầu báo cáo danh sách xử lý vi phạm sử dụng ngân sách vào năm 2020

Quốc hội yêu cầu báo cáo danh sách xử lý vi phạm sử dụng ngân sách vào năm 2020

Ngân sách vay 12 tỷ USD/năm để trả nợ gốc, bù bội chi

Ngân sách vay 12 tỷ USD/năm để trả nợ gốc, bù bội chi

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Phương án Chính phủ trình về vốn đầu tư công trung hạn khó khả thi

Phương án Chính phủ trình về vốn đầu tư công trung hạn khó khả thi

Quốc hội nghe thẩm tra việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Quốc hội nghe thẩm tra việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Đổi tên dự án, phải chờ 5 tháng?

Đổi tên dự án, phải chờ 5 tháng?

Chính phủ hay Quốc hội sẽ quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn?

Chính phủ hay Quốc hội sẽ quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn?

Để nguyên mức 10 nghìn tỷ đồng hay nâng lên mức 20 nghìn tỷ đồng?

Để nguyên mức 10 nghìn tỷ đồng hay nâng lên mức 20 nghìn tỷ đồng?

Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Tranh luận thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công

Tranh luận thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công

Đề nghị không tách riêng bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Đề nghị không tách riêng bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Nếu sửa luật, không dự án quốc gia nào còn phải trình Quốc hội?

Nếu sửa luật, không dự án quốc gia nào còn phải trình Quốc hội?

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, Bộ luật Lao động sửa đổi

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, Bộ luật Lao động sửa đổi

Giữ nguyên mức tính thuế, doanh nghiệp chậm nộp bị tính lãi 0,03%/ngày

Giữ nguyên mức tính thuế, doanh nghiệp chậm nộp bị tính lãi 0,03%/ngày

Có nên buộc chủ doanh nghiệp phá sản phải trả tiền nợ thuế?

Có nên buộc chủ doanh nghiệp phá sản phải trả tiền nợ thuế?

Kiểm toán nhà nước phải là cơ quan 'độc lập chỉ tuân thủ pháp luật'

Kiểm toán nhà nước phải là cơ quan 'độc lập chỉ tuân thủ pháp luật'

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Cận cảnh công trình đội vốn từ 7 tỷ lên 275 tỷ ở Nha Trang

Cận cảnh công trình đội vốn từ 7 tỷ lên 275 tỷ ở Nha Trang

Quy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Quy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Cơ cấu nguồn thu chưa bền vững

Cơ cấu nguồn thu chưa bền vững

Quyết toán ngân sách, phát hiện nhiều dự án đội vốn 'khủng'

Quyết toán ngân sách, phát hiện nhiều dự án đội vốn 'khủng'

Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Có dự án đội vốn đầu tư lên 39 lần

Có dự án đội vốn đầu tư lên 39 lần

Quyết toán ngân sách nhà nước nêu dự án 'đội vốn' tới… 39 lần!

Quyết toán ngân sách nhà nước nêu dự án 'đội vốn' tới… 39 lần!

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quyết toán ngân sách 2017: Có dự án tổng mức đầu tư tăng 39 lần!

Quyết toán ngân sách 2017: Có dự án tổng mức đầu tư tăng 39 lần!

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 33

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 33

Băn khoăn về mức đầu tư công

Băn khoăn về mức đầu tư công

UBTVQH thảo luận về Luật Đầu tư công (sửa đổi)

UBTVQH thảo luận về Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Cần thảo luận về tình trạng xâm hại trẻ em, sử dụng rượu bia lái xe gây tai nạn tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Cần thảo luận về tình trạng xâm hại trẻ em, sử dụng rượu bia lái xe gây tai nạn tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Cần đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ về giải pháp quản lý xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ về giải pháp quản lý xã hội

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư

Ubtvqh cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả Thực hiện kế hoạch phát triển kt-xh và nsnn năm 2018; tình hình triển khai Thực hiện những tháng đầu năm 2019

Ubtvqh cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả Thực hiện kế hoạch phát triển kt-xh và nsnn năm 2018; tình hình triển khai Thực hiện những tháng đầu năm 2019

Cân đối ngân sách đã có thặng dư

Cân đối ngân sách đã có thặng dư

Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

TĂNG HÀM LƯỢNG CHẤT XÁM ĐỂ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

TĂNG HÀM LƯỢNG CHẤT XÁM ĐỂ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chuyển biến tích cực

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chuyển biến tích cực

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tham dự Hội nghị Quốc hội các nước Lào – Campuchia – Myanmar – Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tham dự Hội nghị Quốc hội các nước Lào – Campuchia – Myanmar – Việt Nam

ĐBQH không đồng tình nâng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia lên 20.000 tỷ

ĐBQH không đồng tình nâng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia lên 20.000 tỷ

Chủ nhiệm ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tiếp Đoàn Ủy ban Tài chính của Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức

Chủ nhiệm ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức hải tiếp Đoàn Ủy ban Tài chính của Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Ngân hàng Nhà nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Ngân hàng Nhà nước

Giám sát Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá và Quỹ hỗ trợ người nhiễm hiv/aids

Giám sát Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá và Quỹ hỗ trợ người nhiễm hiv/aids

Không mở rộng đối tượng phải kiểm toán trong Dự án Luật Kiểm toán sửa đổi

Không mở rộng đối tượng phải kiểm toán trong Dự án Luật Kiểm toán sửa đổi

Trách nhiệm của Bộ ở đâu trong việc quản lý thu thuế cá nhân hoạt động nghệ thuật?

Trách nhiệm của Bộ ở đâu trong việc quản lý thu thuế cá nhân hoạt động nghệ thuật?

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Tạo đà xây dựng nền Tài chính quốc gia bền vững

Tạo đà xây dựng nền Tài chính quốc gia bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết, kiểm tra công tác tại Tổng cục Hải quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết, kiểm tra công tác tại Tổng cục Hải quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc Tết Vietcombank

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc Tết Vietcombank

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bổ sung 460 tỷ đồng mua bù số gạo đã xuất cấp cứu trợ người dân

Bổ sung 460 tỷ đồng mua bù số gạo đã xuất cấp cứu trợ người dân

Quá nhiều loại quỹ sẽ tạo gánh nặng cho người dân

Quá nhiều loại quỹ sẽ tạo gánh nặng cho người dân

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi được ưu tiên phân bổ ngân sách Trung ương

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi được ưu tiên phân bổ ngân sách Trung ương

Nhất trí tổng chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 1 triệu tỉ đồng

Nhất trí tổng chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 1 triệu tỉ đồng

Quốc hội dành gần 455.000 tỷ đồng cho chi thường xuyên năm 2019

Quốc hội dành gần 455.000 tỷ đồng cho chi thường xuyên năm 2019

Bổ sung dự án Cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an vào Kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020

Bổ sung dự án Cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an vào Kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020

Đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm Bộ, ngành trong quản lý thuế về chống chuyển giá

Đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm Bộ, ngành trong quản lý thuế về chống chuyển giá

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Sẽ bổ sung một số chính sách thuế mới

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Sẽ bổ sung một số chính sách thuế mới

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Có nhiều quy định chưa cụ thể

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Có nhiều quy định chưa cụ thể

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thí điểm hợp nhất Văn phòng ĐBQH, UBND, HĐND trong một năm

Thí điểm hợp nhất Văn phòng ĐBQH, UBND, HĐND trong một năm

Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2018

Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2018

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Cần đánh giá nguyên nhân thu nội địa tăng chậm

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Cần đánh giá nguyên nhân thu nội địa tăng chậm

Tiếp tục xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Thu không đạt dự toán phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Thu không đạt dự toán phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Năm 2018: Thu ngân sách nhà nước từ các khu vực doanh nghiệp không đạt kết quả tương xứng!

Năm 2018: Thu ngân sách nhà nước từ các khu vực doanh nghiệp không đạt kết quả tương xứng!

Thu không đạt dự toán thì phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Thu không đạt dự toán thì phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Vẫn nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào ngân sách

Vẫn nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào ngân sách

Tăng cường công tác thanh tra, chống thất thu NSNN năm 2019

Tăng cường công tác thanh tra, chống thất thu NSNN năm 2019

Bố trí ngân sách bảo đảm các mức chi cho giáo dục - đào tạo

Bố trí ngân sách bảo đảm các mức chi cho giáo dục - đào tạo

Giải ngân vốn đầu tư công thấp do còn nhiều vướng mắc

Giải ngân vốn đầu tư công thấp do còn nhiều vướng mắc

Chủ tịch Quốc hội: Liên quan đất đai Nhà nước là phải đấu giá công khai

Chủ tịch Quốc hội: Liên quan đất đai Nhà nước là phải đấu giá công khai

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế

Tăng lương thiếu lộ trình cụ thể tạo áp lực lớn cho ngân sách

Tăng lương thiếu lộ trình cụ thể tạo áp lực lớn cho ngân sách