Nghệ An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghệ An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghệ An có tân Phó chủ tịch tỉnh

Nghệ An có tân Phó chủ tịch tỉnh

Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi của Nghệ An

Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi của Nghệ An

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chủ tịch HĐND Hà Nội nhận 'phiếu tín nhiệm cao' cao nhất

Chủ tịch HĐND Hà Nội nhận 'phiếu tín nhiệm cao' cao nhất

Hà Nội tăng tổng mức vốn đầu tư công trung hạn 5 năm

Hà Nội tăng tổng mức vốn đầu tư công trung hạn 5 năm

HĐND TP.HCM họp bất thường bầu bổ sung nhiều nhân sự chủ chốt

HĐND TP.HCM họp bất thường bầu bổ sung nhiều nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch UBND Q.1

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch UBND Q.1

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt tại TP.HCM

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt tại TP.HCM

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức vụ

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức vụ

Đà Nẵng: Cán bộ đầu tiên xin nghỉ việc trước tuổi

Đà Nẵng: Cán bộ đầu tiên xin nghỉ việc trước tuổi

Đà Nẵng miễn nhiệm nhiều Ủy viên UBND thành phố

Đà Nẵng miễn nhiệm nhiều Ủy viên UBND thành phố

Đánh giày, bán dừa 'trấn lột' du khách: Xử lý thiếu quyết liệt

Đánh giày, bán dừa 'trấn lột' du khách: Xử lý thiếu quyết liệt

HĐND TP.HCM: Đang tranh luận về nhà hát 1.500 tỷ đồng, sữa học đường

HĐND TP.HCM: Đang tranh luận về nhà hát 1.500 tỷ đồng, sữa học đường

TP.HCM gửi văn bản kiến nghị miễn học phí THCS

TP.HCM gửi văn bản kiến nghị miễn học phí THCS

Đà Nẵng: Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND xin nghỉ việc trước tuổi

Đà Nẵng: Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND xin nghỉ việc trước tuổi

Nhiều cán bộ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu thao túng 'chính sách'

Nhiều cán bộ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu thao túng 'chính sách'

Khắc phục bất cập trong mua sắm tài sản công

Khắc phục bất cập trong mua sắm tài sản công

Đất công ở Bình Thạnh: Đất rộng 1.200 m2 sao coi là đất nhỏ lẻ?

Đất công ở Bình Thạnh: Đất rộng 1.200 m2 sao coi là đất nhỏ lẻ?

Kiến nghị gỡ 'nút thắt' nông nghiệp

Kiến nghị gỡ 'nút thắt' nông nghiệp