Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương cho người hiến đa tạng

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương cho người hiến đa tạng

Bước phát triển vượt bậc của ngành ghép tạng Việt Nam

Bước phát triển vượt bậc của ngành ghép tạng Việt Nam

Chất lượng 'tinh binh' ở quý ông suy giảm nghiêm trọng

Chất lượng 'tinh binh' ở quý ông suy giảm nghiêm trọng

Bệnh viện Việt Đức: Bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết

Bệnh viện Việt Đức: Bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết

Giá trị của ngân hàng mô trong chấn thương chỉnh hình

Giá trị của ngân hàng mô trong chấn thương chỉnh hình

Lần đầu tiên Việt Nam có ngân hàng mô

Lần đầu tiên Việt Nam có ngân hàng mô

Chung tay vì sự sống: Cho đi là để… hồi sinh nhiều cuộc đời

Chung tay vì sự sống: Cho đi là để… hồi sinh nhiều cuộc đời

Thông điệp 'Cho đi là còn mãi' lan tỏa tại tỉnh Ninh Bình

Thông điệp 'Cho đi là còn mãi' lan tỏa tại tỉnh Ninh Bình

Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động

Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động

Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên

Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên

Khai trương Ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương Ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam

Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động

Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động

Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên, bảo quản từ xương sọ tới van tim

Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên, bảo quản từ xương sọ tới van tim

Ngân hàng mô BV Việt Đức bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết

Ngân hàng mô BV Việt Đức bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết

Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên

Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên

Thành lập ngân hàng mô đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Thành lập ngân hàng mô đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Việt Nam chính thức có ngân hàng mô

Việt Nam chính thức có ngân hàng mô

Bệnh viện Việt Đức khai trương Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

Bệnh viện Việt Đức khai trương Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

Ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép chính thức khai trương

Ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép chính thức khai trương

Những 'mánh khóe' kiếm tiền rợn người phía sau một thi thể

Những 'mánh khóe' kiếm tiền rợn người phía sau một thi thể

Kiếm tiền trên thân xác người chết: Phát hiện đáng sợ

Kiếm tiền trên thân xác người chết: Phát hiện đáng sợ

Kiếm tiền trên thân xác người chết: Phát hiện đáng sợ

Kiếm tiền trên thân xác người chết: Phát hiện đáng sợ