Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/7

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/7

Vốn vay ưu đãi giúp hàng ngàn gia đình thay đổi cuộc sống

Vốn vay ưu đãi giúp hàng ngàn gia đình thay đổi cuộc sống

Đa dạng nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo

Đa dạng nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo

NHCSXH huyện Phú Lộc đồng hành cùng chương trình 'Cặp lá yêu thương'

NHCSXH huyện Phú Lộc đồng hành cùng chương trình 'Cặp lá yêu thương'

Đà Nẵng: Phường Xuân Hà sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Đà Nẵng: Phường Xuân Hà sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng dư nợ NHCSXH huyện Bố Trạch đạt 470 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng dư nợ NHCSXH huyện Bố Trạch đạt 470 tỷ đồng

Phụ nữ tiết kiệm tín dụng để giúp nhau phát triển kinh tế ở Mỹ Nam Long

Phụ nữ tiết kiệm tín dụng để giúp nhau phát triển kinh tế ở Mỹ Nam Long

Huy động nguồn lực khổng lồ vào xây dựng NTM

Huy động nguồn lực khổng lồ vào xây dựng NTM

Tập trung phát triển nguồn lực con người

Tập trung phát triển nguồn lực con người

Hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Tăng trưởng tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm đạt 67% kế hoạch

Tăng trưởng tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm đạt 67% kế hoạch

Tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách 6 tháng đạt 67% kế hoạch

Tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách 6 tháng đạt 67% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo giữa kỳ

Giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo giữa kỳ