TP HCM kiến nghị mở rộng nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo

TP HCM kiến nghị mở rộng nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo

Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân

Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Tuần qua, VSD cấp năm mã giao dịch chứng khoán

Tuần qua, VSD cấp năm mã giao dịch chứng khoán

Người lao động ở huyện nghèo được vay đến 100% chi phí xuất khẩu lao động

Người lao động ở huyện nghèo được vay đến 100% chi phí xuất khẩu lao động

Dân huyện nghèo được vay tối đa 100% vốn đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng đến năm 2020

Dân huyện nghèo được vay tối đa 100% vốn đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng đến năm 2020

Lao động huyện nghèo được vay 100% chi phí đi LĐXK

Lao động huyện nghèo được vay 100% chi phí đi LĐXK

Ưu đãi tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài ra sao?

Ưu đãi tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài ra sao?

Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

Người dân huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người dân huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Dân huyện nghèo được vay 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Dân huyện nghèo được vay 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Gần 71 nghìn hộ dân thoát ngưỡng nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Gần 71 nghìn hộ dân thoát ngưỡng nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Thấy gì qua kết quả kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm?

Thấy gì qua kết quả kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm?

Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Sóc Trăng hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo vay vốn ưu đãi

Huy động 622 tỷ đồng TPCP từ phiên đấu thầu ngày 9/9

Huy động 622 tỷ đồng TPCP từ phiên đấu thầu ngày 9/9

Huy động được 622 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Huy động được 622 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Vốn chính sách xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Vốn chính sách xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Người nghèo Nghi Xuân 'đổi đời' nhờ ngân hàng chính sách 'tiếp sức'

Người nghèo Nghi Xuân 'đổi đời' nhờ ngân hàng chính sách 'tiếp sức'

Chung sức giúp người nghèo thoát nghèo

Chung sức giúp người nghèo thoát nghèo

Bước đột phá trong tín dụng chính sách ở Nghệ An

Bước đột phá trong tín dụng chính sách ở Nghệ An

Hỗ trợ vốn cho vùng núi phía Bắc

Hỗ trợ vốn cho vùng núi phía Bắc

Ngân hàng Chính sách xã hội khởi động dự án 'Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động' giai đoạn 2

Khởi động dự án dịch vụ ngân hàng số cho người thu nhập thấp và phụ nữ

Khởi động dự án dịch vụ ngân hàng số cho người thu nhập thấp và phụ nữ

Cung cấp các dịch vụ tài chính số phục vụ hộ nghèo và phụ nữ

Cung cấp các dịch vụ tài chính số phục vụ hộ nghèo và phụ nữ

Tín dụng chính sách xã hội đã đi vào thực tế cuộc sống của người dân An Giang

Tín dụng chính sách xã hội đã đi vào thực tế cuộc sống của người dân An Giang

Hơn 24.000 lượt hộ ở Quảng Nam vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Mới có 11 Bộ, ngành và địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70%

Mới có 11 Bộ, ngành và địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70%

Giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch

Thanh Hóa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thanh Hóa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Vốn tín dụng chính sách nâng cao đời sống tại miền núi phía Bắc

Vốn tín dụng chính sách nâng cao đời sống tại miền núi phía Bắc

Phú Yên tập trung phát triển công nghệ thông tin

Rộng cửa cho người nghèo xuất ngoại làm việc

Rộng cửa cho người nghèo xuất ngoại làm việc

Nhiều chủ trương mới thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Nhiều chủ trương mới thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Tạo điều kiện tối đa để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

Tạo điều kiện tối đa để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

Tín dụng chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng

Tín dụng chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng

Thêm trường hợp được vào danh sách xóa nợ vay ngân hàng

Thêm trường hợp được vào danh sách xóa nợ vay ngân hàng

Đề xuất mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Đề xuất mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Đề xuất mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Đề xuất mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ ngăn chặn tín dụng đen

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ ngăn chặn tín dụng đen

Phú Thọ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển nhiều mô hình kinh tế

Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển nhiều mô hình kinh tế

Vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo Quảng Bình

Vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo Quảng Bình

Tạo chuyển biến mạnh trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Tạo chuyển biến mạnh trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Tín dụng chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao thoát nghèo

Tín dụng chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao thoát nghèo

Công cụ hữu hiệu đẩy lùi nạn tín dụng đen

Công cụ hữu hiệu đẩy lùi nạn tín dụng đen

Lâm Đồng huy động hơn 1.000 tỷ đồng cho tín dụng chính sách xã hội

Lâm Đồng huy động hơn 1.000 tỷ đồng cho tín dụng chính sách xã hội

Bước đột phá để thoát nghèo

Bước đột phá để thoát nghèo

Chỉ thị số 40-CT/TW: 'Điểm tựa' tín dụng cho người nghèo

Chỉ thị số 40-CT/TW: 'Điểm tựa' tín dụng cho người nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ nguồn vốn chính sách

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhờ nguồn vốn chính sách

Thoát nghèo bền vững nhờ tín dụng chính sách xã hội

Thoát nghèo bền vững nhờ tín dụng chính sách xã hội

Người nghèo Nghi Xuân vay hơn 447 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách phát triển kinh tế

Người nghèo Nghi Xuân vay hơn 447 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách phát triển kinh tế

Hà Nam huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Hà Nam huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Lào Cai: Tín dụng ưu đãi đóng góp tích cực cho giảm nghèo

Lào Cai: Tín dụng ưu đãi đóng góp tích cực cho giảm nghèo

Huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Hơn 193.000 gia đình được hỗ trợ chính sách vay vốn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

SƠN LA SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

SƠN LA SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa trao quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Mường Lát.

Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa trao quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Mường Lát.

Khi Chỉ thị 'bốn mươi' của Đảng lan tỏa vào cuộc sống!

Khi Chỉ thị 'bốn mươi' của Đảng lan tỏa vào cuộc sống!

Thực hiện chỉ đạo 40 - CT/TW: Ninh Bình tạo đột phá trong giảm nghèo

Thực hiện chỉ đạo 40 - CT/TW: Ninh Bình tạo đột phá trong giảm nghèo

Tín dụng chính sách, cú huých xoay chuyển đói nghèo

Tín dụng chính sách, cú huých xoay chuyển đói nghèo

Hàng vạn hộ dân thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững

Hàng vạn hộ dân thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững

Thắng giặc năm xưa, thắng đói nghèo hôm nay

Thắng giặc năm xưa, thắng đói nghèo hôm nay

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng vốn nhân văn nơi miền cát trắng

Đồng vốn nhân văn nơi miền cát trắng

Tin kinh tế 6AM: Giá vàng tăng hơn trăm nghìn đồng mỗi lượng; Dân Việt mê xe ngoại, xe nội suy giảm

Tin kinh tế 6AM: Giá vàng tăng hơn trăm nghìn đồng mỗi lượng; Dân Việt mê xe ngoại, xe nội suy giảm

Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn từ NHCSXH

Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn từ NHCSXH

Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách đạt 198.505 tỷ đồng trong 6 tháng

Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách đạt 198.505 tỷ đồng trong 6 tháng

Trong 6 tháng, có hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Trong 6 tháng, có hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Vốn 'mồi' tạo đà cho người nghèo vươn lên

Vốn 'mồi' tạo đà cho người nghèo vươn lên

Những tín hiệu tích cực từ việc tăng hạn mức và thời gian vay vốn chính sách tại huyện Thọ Xuân

Những tín hiệu tích cực từ việc tăng hạn mức và thời gian vay vốn chính sách tại huyện Thọ Xuân

Tín dụng chính sách tiếp sức giảm nghèo

Tín dụng chính sách tiếp sức giảm nghèo

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay trồng rừng

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay trồng rừng

Mỗi người làm tín dụng chính sách là một cán bộ dân vận

Mỗi người làm tín dụng chính sách là một cán bộ dân vận

Quảng Ngãi: Trao cánh tay robot cho thương binh

Quảng Ngãi: Trao cánh tay robot cho thương binh

Giảm nghèo từ tín dụng chính sách

Giảm nghèo từ tín dụng chính sách

Dòng vốn rút ngắn khoảng cách giàu nghèo

Dòng vốn rút ngắn khoảng cách giàu nghèo

Hiện thực hóa ước mơ về ngôi nhà của những người nghèo

Hiện thực hóa ước mơ về ngôi nhà của những người nghèo

Đưa vốn ưu đãi đến với người nghèo

Đưa vốn ưu đãi đến với người nghèo

Ông Thào Xuân Sùng kiêm nhiệm chức Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội

Ông Thào Xuân Sùng kiêm nhiệm chức Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội