Italy tìm cách ngăn cản EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga

Italy tìm cách ngăn cản EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga

Mời chào giá mạng lưới xử lý chất thải Bệnh viện Nhi Trung ương

Mời chào giá mạng lưới xử lý chất thải Bệnh viện Nhi Trung ương

Liên hợp quốc phát động thêm 10 tỷ USD cho ngân sách giáo dục

Liên hợp quốc phát động thêm 10 tỷ USD cho ngân sách giáo dục

WB tăng 13 tỷ USD chống đói nghèo

WB tăng 13 tỷ USD chống đói nghèo

Ngân hàng Thế giới tăng 13 tỷ USD chống đói nghèo

Ngân hàng Thế giới tăng 13 tỷ USD chống đói nghèo

Cổ đông WB chấp thuận gói tăng góp vốn 13 tỉ USD

Cổ đông WB chấp thuận gói tăng góp vốn 13 tỉ USD

Cạnh tranh đầu tư nhiệt điện than ở Đông Nam Á

Cạnh tranh đầu tư nhiệt điện than ở Đông Nam Á

Gần 160 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp tại Việt Nam

Gần 160 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp tại Việt Nam

158 triệu USD hỗ trợ đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng

158 triệu USD hỗ trợ đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng

Tập trung cho các mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp

Tập trung cho các mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp

Khởi động dự án 102 triệu USD tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp

Khởi động dự án 102 triệu USD tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp