Israel đánh sập ngân hàng Hamas, tuyên bố không dừng không kích Gaza

Israel đánh sập ngân hàng Hamas, tuyên bố không dừng không kích Gaza

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo: 'Họ đã tấn công thủ đô của chúng tôi, họ bắn rocket vào các thành phố...