Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực cho Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào

Việt Nam luôn ủng hộ và hỗ trợ Lào trong ổn định và phát triển kinh tế

Việt Nam luôn ủng hộ và hỗ trợ Lào trong ổn định và phát triển kinh tế

'Tín dụng đen đang đẩy người vay trở thành những chị Dậu mới'

'Tín dụng đen đang đẩy người vay trở thành những chị Dậu mới'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng Lào

Thủ tướng tiếp Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào

Thủ tướng tiếp Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào