Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời chuẩn bị đêm diễn giúp đỡ 'cô đào lô tô' Kim Sa

Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời chuẩn bị đêm diễn giúp đỡ 'cô đào lô tô' Kim Sa

Trưởng đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời - Lâm Lộ Lộ cho biết sẽ tổ chức 1 đêm diễn quyên góp tiền giúp hoàn cảnh...