Lung linh đêm hội Thành Tuyên

Lung linh đêm hội Thành Tuyên

10 tỉnh, thành phố tham gia trình diễn Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

10 tỉnh, thành phố tham gia trình diễn Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

10 tỉnh, thành tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

10 tỉnh, thành tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

10 tỉnh, thành tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

10 tỉnh, thành tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

2 xe đèn Trung thu 'siêu khổng lồ' xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

2 xe đèn Trung thu 'siêu khổng lồ' xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

Người dân thủ đô thích thú ngắm 2 xe đèn trung thu 'siêu to' xuất hiện trên đường phố Hà Nội

Người dân thủ đô thích thú ngắm 2 xe đèn trung thu 'siêu to' xuất hiện trên đường phố Hà Nội