Những sự kiện ấn tượng trong 'Ngày hội Văn hóa Nhật Bản' tại Quảng Nam

Những sự kiện ấn tượng trong 'Ngày hội Văn hóa Nhật Bản' tại Quảng Nam

Quảng Nam: Giao lưu hữu nghị nhân dân Việt - Nhật

Quảng Nam: Giao lưu hữu nghị nhân dân Việt - Nhật

Sự thấu hiểu văn hóa là trụ cột thắt chặt quan hệ hữu nghị

Sự thấu hiểu văn hóa là trụ cột thắt chặt quan hệ hữu nghị

Rực rỡ đêm bế mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Rực rỡ đêm bế mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam': Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp

'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam': Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp

Giải trí cuối tuần

Giải trí cuối tuần

400 năm lương duyên công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro

400 năm lương duyên công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16

Tưng bừng với 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Tưng bừng với 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc 'Những ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'