'Bữa tiệc sách' cho những người yêu văn học

'Bữa tiệc sách' cho những người yêu văn học

Đến bao giờ có 'ngày sách Việt Nam' ở châu Âu?

Đến bao giờ có 'ngày sách Việt Nam' ở châu Âu?

KHAI MẠC NGÀY HỘI SÁCH CHÂU ÂU 2019

KHAI MẠC NGÀY HỘI SÁCH CHÂU ÂU 2019

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

'Ngày hội Sách châu Âu' lần thứ 9 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

'Ngày hội Sách châu Âu' lần thứ 9 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

54 hoạt động trong Ngày hội sách châu Âu 2019 tại Việt Nam

Ngày hội Sách Châu Âu 2019: Điểm hẹn văn hóa sinh động dành cho những người yêu sách Việt Nam