Toàn cảnh ngày hội STEM 2018

Toàn cảnh ngày hội STEM 2018

Trẻ em Hà Nội trải nghiệm điều khiển robot tại Ngày hội STEM 2018

Trẻ em Hà Nội trải nghiệm điều khiển robot tại Ngày hội STEM 2018

Ngày hội STEM 2018: Đánh thức đam mê khoa học ở trẻ

Ngày hội STEM 2018: Đánh thức đam mê khoa học ở trẻ

Ngày hội STEM 2018: Những tín hiệu vui từ các CLB STEM làng

Ngày hội STEM 2018: Những tín hiệu vui từ các CLB STEM làng

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

Độc đáo chơi nhạc cụ bằng trái cây tại Ngày hội STEM 2018

Độc đáo chơi nhạc cụ bằng trái cây tại Ngày hội STEM 2018

Ngày hội STEM 2018: Chạm vào 4.0

Ngày hội STEM 2018: Chạm vào 4.0

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Ngày hội STEM 2018: 'Chạm' vào cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày hội STEM 2018: 'Chạm' vào cách mạng công nghiệp 4.0

Học sinh THPT có cơ hội trải nghiệm tại Ngày hội Stem ​

Học sinh THPT có cơ hội trải nghiệm tại Ngày hội Stem ​

Ngày hội STEM 2018: Dự kiến đón 3.000 lượt học sinh

Ngày hội STEM 2018: Dự kiến đón 3.000 lượt học sinh