LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hỗ trợ xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hỗ trợ xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ

Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 12 đến ngày 18-11-2018)

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dự ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dự ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư

Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tưng bừng tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam'

Tưng bừng tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam'

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Sơn La: Ấm tình người ngày đại đoàn kết toàn dân ở vùng cao

Sơn La: Ấm tình người ngày đại đoàn kết toàn dân ở vùng cao

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Nhân Thành, Yên Thành

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Nhân Thành, Yên Thành

Gắn kết tình nghĩa đồng bào

Gắn kết tình nghĩa đồng bào

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết ở Thanh Chương

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết ở Thanh Chương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Tuyên Quang: Dân vui ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Tuyên Quang: Dân vui ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc