Suy ngẫm về 'Ngày vì người nghèo'

Hội Phụ nữ Khối ANND - Công an Hải Phòng giúp đỡ người cao tuổi

Hội Phụ nữ Khối ANND - Công an Hải Phòng giúp đỡ người cao tuổi

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Hơn 6,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Ngày vì người nghèo' tại Huế

Hơn 6,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Ngày vì người nghèo' tại Huế

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

Vì người nghèo: Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vì người nghèo: Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện

Bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện

Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen'

Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen'

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Cả nước chung tay vì người nghèo

Cả nước chung tay vì người nghèo

Bắc Giang: Tăng cường hiệu quả Ban Công tác Mặt trận

Bắc Giang: Tăng cường hiệu quả Ban Công tác Mặt trận

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo' vào 17/10 hằng năm

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo' vào 17/10 hằng năm

Nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên cơ sở làm công tác giảm nghèo

Nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên cơ sở làm công tác giảm nghèo

Một lòng vì dân, một đời vì nước

Một lòng vì dân, một đời vì nước