Đồng bào dân tộc Thái vui ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Đồng bào dân tộc Thái vui ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Suy ngẫm về 'Ngày vì người nghèo'

Hội Phụ nữ Khối ANND - Công an Hải Phòng giúp đỡ người cao tuổi

Hội Phụ nữ Khối ANND - Công an Hải Phòng giúp đỡ người cao tuổi

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Nhiều hoạt động thiết thực giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống nhân Ngày vì người nghèo

Nhiều hoạt động thiết thực giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống nhân Ngày vì người nghèo

Hơn 6,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Ngày vì người nghèo' tại Huế

Hơn 6,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Ngày vì người nghèo' tại Huế

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

Vì người nghèo: Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vì người nghèo: Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hơn 50.000 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Hơn 50.000 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện

Bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện

Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen'

Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen'

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Cả nước chung tay vì người nghèo

Cả nước chung tay vì người nghèo

Bắc Giang: Tăng cường hiệu quả Ban Công tác Mặt trận

Bắc Giang: Tăng cường hiệu quả Ban Công tác Mặt trận

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo' vào 17/10 hằng năm

Truyền hình trực tiếp 'Cả nước chung tay vì người nghèo' vào 17/10 hằng năm

Nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên cơ sở làm công tác giảm nghèo

Nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên cơ sở làm công tác giảm nghèo

Quảng Trị: Kỳ lạ thôn chỉ có 1 hộ dân sống nhưng đủ bộ máy hành chính

Quảng Trị: Kỳ lạ thôn chỉ có 1 hộ dân sống nhưng đủ bộ máy hành chính

Thôn chỉ có... 1 hộ dân sinh sống

Thôn chỉ có... 1 hộ dân sinh sống

Một lòng vì dân, một đời vì nước

Một lòng vì dân, một đời vì nước