Phổ biến giáo dục pháp luật: Toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở

Phổ biến giáo dục pháp luật: Toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở

Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Nội dung tọa đàm: 'Để pháp luật đi vào cuộc sống'

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'thượng tôn pháp luật'

Từ ngày 15-11: Người dân có thể đổi giấy phép lái xe qua mạng

Giáo dục ý thức 'thượng tôn pháp luật'

Nam Định hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019

Phú Thọ: Hưởng ứng ngày Đại đoàn kết toàn dân và tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

Gần dân, giúp dân chấp hành tốt pháp luật

Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật

BĐBP TP Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật, trao giải Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Nội với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Coi việc triển khai Ngày pháp luật là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng hàng năm

Ngày Pháp luật góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'Thượng tôn pháp luật'

Ngày Pháp luật ngành Công Thương năm 2019: Tiếp tục thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Ngày Pháp luật ngày càng thẩm thấu trong lực lượng Công an

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư đến cán bộ công nhân viên chức ngành Công Thương nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2019

Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Vĩnh Phúc mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019

Huyện Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Lan tỏa, gia tăng giá trị tinh thần của Ngày Pháp luật

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thượng tôn pháp luật

Hải Phòng: Nhiều sáng kiến mới hướng tới ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11

Thi tìm hiểu luật, cách làm hay của Hà Nội

Tích cực chuẩn bị Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Hà Nội: Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 11-2019

Thường Tín triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phối hợp thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Chương Mỹ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Cần Thơ đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Đưa học tập, tìm hiểu pháp luật thành việc tự thân, hàng ngày của mỗi người

Hà Nội: Hưởng ứng Ngày Pháp luật phải thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW: Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức về hành động

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

Khi các ngành cùng 'vào cuộc' thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW

Ninh Thuận: Tọa đàm, hỗ trợ tư pháp và tặng quà cho những gia đình chính sách

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019

Ngành Tòa án có nhiều mô hình phổ biến pháp luật đặc sắc

Hà Nam Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Đổi mới, phong phú, phù hợp

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Bộ Xây dựng phổ biến pháp luật đến từng cá nhân trong ngành

Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

NGÀY PHÁP LUẬT NGÀY HỘI THƯỢNG TÔN HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2018

Bộ Xây dựng tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Hiệu quả Ngày pháp luật ở Vân Đồn

Khắp nơi tưng bừng hưởng ứng Ngày Pháp luật

Sơn Tây nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật

'Ngày Pháp luật góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới'

Ngày Pháp luật tạo chuyển biến trong ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật

'Ngày Pháp luật' đã trở thành sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước

Tổng kết 5 năm triển khai ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống

'Một quốc gia phát triển vững bền cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc'

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức Ngày Pháp luật, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Để 'Ngày Pháp luật' đi vào đời sống

Tọa đàm và tổng kết 5 năm 'Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam'

Bộ Tài chính: Nhiều cách làm hay trong triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật

Bộ trưởng Tư pháp: Ngày Pháp luật Việt Nam có sức lan tỏa thực sự

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2018): Người dân hưởng lợi cả ở 2 góc độ trực tiếp và gián tiếp

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2018): Hướng về cơ sở, phục vụ người dân

5 năm và 1 ngày

Bộ trưởng Lê Thành Long: 'Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - Sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước'

Các địa phương sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật

Nhiều mô hình sáng tạo trong thực hiện Ngày Pháp luật

Tiếp tục đưa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 vào thực tiễn đời sống

Hải Dương tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

Đồng Nai tổng kết đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Toàn dân tích cực vào cuộc để mọi ngày đều là 'Ngày Pháp luật'

Bộ Tài chính gỡ vướng cho doanh nghiệp trong thực thi chính sách

Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực thi chính sách

Bộ Công an tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Ngày Pháp luật - cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống

Vĩnh Phúc long trọng mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018

Ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật 2018

Vĩnh Phúc long trọng mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018

Hà Nội đi đầu trong triển khai Ngày Pháp luật

Những cách làm hay hưởng ứng 'Ngày pháp luật' tại Hà Nội

'Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo'

Tổng kết 5 năm Ngày pháp luật

Khoảng 1/10 dân số thành phố tham gia thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự