Triển lãm ảnh Đất nước - Con người Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi

Triển lãm ảnh Đất nước - Con người Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi

Triển lãm ảnh nghệ thuật, sách và di sản văn hóa truyền thống 'Đất nước - Con người Trà Bồng và miền Tây...