Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội STEM 2019

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội STEM 2019

Học sinh hứng thú với các thí nghiệm lạ mắt tại Ngày hội STEM 2019

Học sinh hứng thú với các thí nghiệm lạ mắt tại Ngày hội STEM 2019

Ngày hội STEM 2019: Lan tỏa tinh thần khoa học

Ngày hội STEM 2019: Lan tỏa tinh thần khoa học

Nghìn người đội nắng 40 độ tham gia Ngày hội STEM 2019 ở Hà Nội

Nghìn người đội nắng 40 độ tham gia Ngày hội STEM 2019 ở Hà Nội

Ngày hội giáo dục STEM 2019 có gì đặc biệt?

Ngày hội giáo dục STEM 2019 có gì đặc biệt?

Ngày hội STEM 2019: 'Nguyên tố bí ẩn'

Ngày hội STEM 2019: 'Nguyên tố bí ẩn'

Chương trình Ngày hội STEM dành cho học sinh phổ thông

Chương trình Ngày hội STEM dành cho học sinh phổ thông

Ngày hội STEM cho học sinh khu vực phía Bắc

Ngày hội STEM cho học sinh khu vực phía Bắc

Ngày hội STEM: Trường đại học mở cửa

Ngày hội STEM: Trường đại học mở cửa

Hàng nghìn học sinh sẽ tham gia Ngày hội STEM 2019

Hàng nghìn học sinh sẽ tham gia Ngày hội STEM 2019

Hơn 2.000 học sinh sẽ tham dự Ngày hội STEM với chủ đề 'Nguyên tố bí ẩn'

Hơn 2.000 học sinh sẽ tham dự Ngày hội STEM với chủ đề 'Nguyên tố bí ẩn'