Du lịch Việt Nam đã đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế

Du lịch Việt Nam đã đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế

Hợp tác về ứng dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ phát triển du lịch

Hợp tác về ứng dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ phát triển du lịch

Ký kết ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch

Ký kết ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch

Ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử trong phát triển du lịch

Ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử trong phát triển du lịch

Hợp tác liên ngành ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử cho du lịch

Hợp tác liên ngành ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử cho du lịch

Bộ Công thương và Du lịch bắt tay đưa công nghệ vào phát triển du lịch

Bộ Công thương và Du lịch bắt tay đưa công nghệ vào phát triển du lịch

Lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa tăng mạnh

Lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa tăng mạnh

Ngành du lịch tạo cơ hội việc làm, không để ai bị tụt hậu

Ngành du lịch tạo cơ hội việc làm, không để ai bị tụt hậu