Ngày CNTT Nhật Bản 2019: Cơ hội lớn cho ngành CNTT Đà Nẵng

Ngày CNTT Nhật Bản 2019: Cơ hội lớn cho ngành CNTT Đà Nẵng

Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019

Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019

'Rộng cửa' cho nhân lực CNTT Việt Nam hợp tác, làm việc với Nhật Bản

'Rộng cửa' cho nhân lực CNTT Việt Nam hợp tác, làm việc với Nhật Bản

Khai mạc Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 tại Đà Nẵng

Khai mạc Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 tại Đà Nẵng

Thiếu hụt nhân lực, Nhật Bản muốn tuyển kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

Thiếu hụt nhân lực, Nhật Bản muốn tuyển kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

Hợp tác Việt-Nhật thúc đẩy chuyển đổi số

Hợp tác Việt-Nhật thúc đẩy chuyển đổi số

Chuyển đối số, Big Data và AR/VR là 3 mảng công nghệ tiềm năng trong hợp tác CNTT Việt – Nhật

95% DN Nhật sẵn sàng nhận kỹ sư khoa học máy tính và phần mềm Việt

Chuyển đổi số, Big Data và AR/VR là công nghệ tiềm năng của hợp tác CNTT Việt-Nhật