Giải thưởng 6.000 USD chinh phục Sơn Đoòng vẫn chưa có chủ nhân

Giải thưởng 6.000 USD chinh phục Sơn Đoòng vẫn chưa có chủ nhân

Chỉ còn 1 tháng nữa cuộc thi 'Tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng' trên...