Sóc Trăng tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 16 cán bộ tiêu biểu

Sóc Trăng tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 16 cán bộ tiêu biểu

Họp mặt truyền thống Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Họp mặt truyền thống Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

'Ngành Tuyên giáo TP HCM cần bám sát thực tiễn'

'Ngành Tuyên giáo TP HCM cần bám sát thực tiễn'

Sứ mệnh lịch sử của ngành Tuyên giáo trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Sứ mệnh lịch sử của ngành Tuyên giáo trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Vai trò to lớn của ngành Tuyên giáo trong Cách mạng Tháng Tám

Vai trò to lớn của ngành Tuyên giáo trong Cách mạng Tháng Tám

Sự nghiệp chính trị của tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng

Sự nghiệp chính trị của tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Thường xuyên đổi mới để thích ứng với tình hình mới

Thường xuyên đổi mới để thích ứng với tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô tâm huyết, trách nhiệm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô tâm huyết, trách nhiệm

Chung kết hội thi báo cáo viên giỏi Thị xã Thái Hòa năm 2018

Chung kết hội thi báo cáo viên giỏi Thị xã Thái Hòa năm 2018

Cán bộ Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Cán bộ Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Tổng Bí thư: Đặc biệt quan tâm sự tác động của mạng xã hội, Internet đối với xã hội

Tổng Bí thư: Đặc biệt quan tâm sự tác động của mạng xã hội, Internet đối với xã hội