Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ

Thứ trưởng Bộ Y tế giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ trưởng Bộ Y tế giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sứ mệnh lịch sử của ngành Tuyên giáo trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Sứ mệnh lịch sử của ngành Tuyên giáo trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Thường xuyên đổi mới để thích ứng với tình hình mới

Thường xuyên đổi mới để thích ứng với tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô tâm huyết, trách nhiệm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô tâm huyết, trách nhiệm

Chung kết hội thi báo cáo viên giỏi Thị xã Thái Hòa năm 2018

Chung kết hội thi báo cáo viên giỏi Thị xã Thái Hòa năm 2018

Tổng bí thư làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng bí thư làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương