Khánh thành Thành phố giáo dục Quốc tế- IEC Quảng Ngãi

Khánh thành Thành phố giáo dục Quốc tế- IEC Quảng Ngãi

Ngày 28/6, tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức lễ khánh thành...