Đà Nẵng: Kiểm soát chặt loại hình du lịch giá rẻ

Đà Nẵng: Kiểm soát chặt loại hình du lịch giá rẻ

Đà Nẵng tập trung chấn chỉnh mô hình du lịch giá rẻ

Đà Nẵng tập trung chấn chỉnh mô hình du lịch giá rẻ

Chính quyền Đà Nẵng cảm ơn về tuyệt phẩm Cầu Vàng

Chính quyền Đà Nẵng cảm ơn về tuyệt phẩm Cầu Vàng

Tour du lịch 0 đồng: Đừng để chỉ là​ 'tấm áo đẹp'

Tour du lịch 0 đồng: Đừng để chỉ là​ 'tấm áo đẹp'

Chấn chỉnh du lịch 'cỏ', hướng tới những thị trường đẳng cấp

Chấn chỉnh du lịch 'cỏ', hướng tới những thị trường đẳng cấp

Người đẹp top 20 Hoa hậu Thế giới 2016 hội ngộ tại Đà Nẵng

Người đẹp top 20 Hoa hậu Thế giới 2016 hội ngộ tại Đà Nẵng

Hoa hậu Thế giới đến Đà Nẵng quảng bá du lịch

Hoa hậu Thế giới đến Đà Nẵng quảng bá du lịch

Các hoa hậu thế giới quảng bá du lịch Đà Nẵng

Các hoa hậu thế giới quảng bá du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng: Lo ngại sự nở rộ của tour du lịch 0 đồng

Đà Nẵng: Lo ngại sự nở rộ của tour du lịch 0 đồng